Line: Husk du er lige så meget værd

35-årige Line Ravn Jensen har bådet været i job og ledig uden at erkende sine begrænsninger. Det krævede en lang proces med førte til et fleksjob som projektmedarbejder i den socialøkonomiske virksomhed Skejby Rangers

Af Annette Haugaard, redaktør, bragt i Øjensynligt nr. 3 2022

I dag ved jeg, at jeg gerne må have drømme og kræve min ret, og at min øjensygdom der gør mig socialt blind ikke betyder, at jeg skal nøjes. Men vejen til den erkendelse har været lang, og jeg har sendt godt 100 jobansøgninger og været til 8 jobsamtaler.

Jeg er pædagog med en diplomuddannelse i pædagogisk vejledning og supervision, og i kølvandet på hver af de uddannelser har jeg søgt job på to vidt forskellige måder: Først uden at ville forholde mig til mit syn som et vilkår, og senest ved at stå ved mit
synshandicap og gøre det til en fordel.

I mit første job som pædagog arbejdede jeg 32 timer om ugen i en børnehave og var frivilligkoordinator i min fritid. Der var fuld fart på, men jeg ville noget andet fagligt, tog en efteruddannelse og troede, at med to eksamensbeviser lå arbejdsmarkedet åbent.

I stedet fik jeg afslag på afslag, der hver gang krævede en masse energi for at holde fast i,
at jeg ikke blev afvist pga. mit handicap. Undervejs gik det op for mig, at jeg ikke fuldt ud
havde styr på, hvilke begrænsninger mit syn giver mig, og at min energi kun rækker til et
begrænset timetal, når jeg også skal leve et helt liv med overskud til også at være social med mine veninder, passe mit hjem, træne og være frivillig.

To et halvt år efter min diplomuddannelse blev jeg i marts 2022 godkendt til fleksjob efter
10 måneders afklarende virksomhedspraktik som udviklingsmedarbejder ved Center for Syn og Hjælpemidler i Aarhus og senere som socialfaglig medarbejder på et forsorgshjem.

Fleksjob var svært at finde. Jeg søgte en masse uopfordrede jobs og fik fin respons, men jeg mødte alligevel igen og igen arbejdspladser, der viste sig ikke at ville bruge tid på en særlig ansættelsesform, som kræver viden både om fleksjobvilkår, og hvordan et menneske som mig med et synshandicap fungerer.

Jeg har brugt LinkedIn flittigt til at skabe en profil, så det er tydeligt for andre, at mine erfaringer som pædagog, diplomuddannet, frivillig inden for socialt arbejde og synshandicappet giver mig styrker og kompetencer, der adskiller mig positivt fra andre. Ved at være aktiv på LinkedIn lærte jeg også at formidle mulighederne for kompensation og hjælpemidler i min hverdag.

Mit nuværende job fandt jeg tilfældigt på LinkedIn. Jeg er projektmedarbejder i servicevirksomheden Skejby Rangers og er bl.a. koordinator på et EU-projekt.

Mine kollegaer i dag er også ansat i fleksjob, så vi snakker ret åbent om det. På mit kontor
viser mine hjælpemidler tydeligt, at jeg har nedsat syn, og jeg forsøger at gøre det naturligt at tale om hen ad vejen på en konkret måde. Så kan mit synshandicap håndteres i praksis, så det ikke er en diffus og uoverkommelig forhindring. Jeg fortæller f.eks. åbent, at hvis man møder mig på gangen, skal man ikke forvente, at jeg kan genkende folk, så det hjælper, at de siger hej, så jeg kan høre, hvem det er. Og hvis jeg spilder kaffe, er det også en anledning til at tale om, at den slags sker, når jeg ikke husker at tage en kop med en anden farve end bordet.

Jeg skal stadig være opmærksom på, at arbejdet udtrætter mig, fordi mange ting tager ekstra tid som f.eks. at scanne tekster ind, så jeg kan zoome og forstørre det på min computer. Det er jo derfor, jeg er ansat i et fleksjob, så det er helt okay bl.a. at holde ekstra pauser.

Mine råd til andre jobsøgende er at holde fast i, at I er lige så meget værd som jeres kollegaer både fagligt og personligt. Det er svært, men afslag og manglende svar på jobansøgninger handler ofte om, at arbejdsmarkedet mangler fleksibilitet, viden om synshandicap og erfaring med at ansætte i fleksjob. Det er ude af jeres hænder.

Tag ejerskab og ansvar for dig selv og din situation. Virksomheder mangler arbejdskraft,
men de skal jo få øje på, at de mangler dig! Det skal du kunne fortælle dem.

Jeg vil også anbefale at finde rollemodeller både med og uden synshandicap, som
beskæftiger sig med det, du gerne vil. Det hjalp mig til at finde motivation, fordi jeg oplevede, at andre kunne, og at jeg kunne lære af deres erfaringer med at være medarbejder med et synshandicap.

FAKTA: Fleksjob

Beskæftigelseslovgivningen giver mulighed for, at jobcentre kan godkende en person med handicap til fleksjob. Det er en særlig ansættelse, hvor man arbejder færre timer, men alligevel får fuld løn, fordi man har en varig nedsat arbejdsevne. Det tager ofte lang tid at blive godkendt til fleksjob og kræver, at ens arbejdsevne, ressourcer og udfordringer er grundigt udredt. Fleksjob bevilges oftest for en periode på fem år, hvorefter det skal forlænges.

Annette Haugaard
Annette Haugaardhttps://annettehaugaard.dk/
Annette Haugaard er redaktør af Øjensynligt og uddannet journalist og BA i pædagogik. Hun har tidligere arbejdet på bl.a. IBOS og er i dag deltidsansat i SUMH. Derudover har hun eget firma med opgaver inden for fagjournalistik, kommunikation og undervisning om pædagogik, læring, børn, unge og mennesker i udsatte positioner.