Ny samtaleguide vil fjerne berøringsangst

Videnscenter for Handicap anbefaler chefer at tage højde for fire områder, når de rekrutterer mennesker med handicap.

Af Annette Haugaard redaktør, bragt i Øjensynligt nr. 2 2023

Hvad må man egentlig spørge om, når man som arbejdsgiver får en ansøgning fra en person med en funktionsnedsættelse?

Det er mange arbejdsgivere i tvivl om, og nogle undlader derfor helt at indkalde personen til jobsamtale. Nu forsøger Videnscenter for Handicap at aflive berøringsangsten med en samtaleguide til skeptiske og tøvende chefer.

Usikker på rette kompetencer

Arbejdsgiveres manglende vilje til at ansætte mennesker med handicap handler nogle gange om, at man er usikker på, hvordan man egentlig kan tale om funktionsnedsættelser og skånebehov i en jobsamtale.

Ifølge en undersøgelse fra Det Centrale Handicapråd i 2022 har hver fjerde leder oplevet at være i tvivl om, hvorvidt en ansøger med de rette kompetencer egentlig kunne varetage en stilling pga. sit handicap. 9% af lederne i samme undersøgelse havde derfor konkret afvist en person alene af den grund. I Videnscenter for Handicap genkender de arbejdsgiveres usikkerhed over for ansøgere med handicap.

”Vi møder mange ledere, der er i tvivl, og som frygter at blive misforstået eller være ufølsomme, hvis de direkte spørger til handicappets betydning for jobbet. Selvom mennesker med funktionsnedsættelser er lige så forskellige som andre, er der alligevel kerneelementer, der kræver et skærpet fokus i jobsamtaler,” siger udviklingsleder Rasmus Duus.

Konkret dialog skaber tryghed

Videnscentrets samtaleguide er ikke et værktøj til at screene for handicap, som en ansøger ikke selv gør opmærksom på, men den er et bidrag til, hvordan man kan skabe tryghed via dialog.

Første råd lyder, at arbejdsgivere skal konkretisere jobbets kerneopgaver frem for at antage, at ansøgere nok forstår dem. Mange med et handicap har begrænset erhvervserfaring og kender derfor ikke nødvendigvis til praksis på en arbejdsplads.

Råd nummer to fra Videnscenter for Handicap er også at tale direkte om fællesskabet på arbejdspladsen, og hvordan kandidaten bedst hjælpes til at fungere socialt og fagligt med kollegerne. Mange med handicap kender ikke de usynlige spilleregler på en arbejdsplads og gør sig samtidig mange tanker om, hvorvidt andre opfatter dem som anderledes.

Et tredje vigtigt element er at spørge direkte til handicappets betydning for jobbet, så man kan afdække, om der f.eks. skal kompenseres.

Og endelig er den fjerde anbefaling at tale eksplicit om, hvilken form for ledelse en ansøger med handicap har brug for, og hvordan feedback, anerkendelse og kritik bedst kan gives.

Find samtaleguiden fra Videnscenter for Handicap her: GUIDE: Hvordan spørger jeg ind til handicap ved ansættelsessamtalen? – Videnscenter om handicap (videnomhandicap.dk)

Annette Haugaard
Annette Haugaardhttps://annettehaugaard.dk/
Annette Haugaard er redaktør af Øjensynligt og uddannet journalist og BA i pædagogik. Hun har tidligere arbejdet på bl.a. IBOS og er i dag deltidsansat i SUMH. Derudover har hun eget firma med opgaver inden for fagjournalistik, kommunikation og undervisning om pædagogik, læring, børn, unge og mennesker i udsatte positioner.