Thea: Fra svigtet til selvstændig

15-årige Thea blev glad, social og fagligt velfungerende, da forældrene valgte at erstatte dårlige oplevelser i folkeskolen med et ophold på Synscenter Refsnæs’ Efterskole.

Af Claus Sørensen, medlem af LFBS, bragt i Øjensynligt nr. 1 2022

”Folkeskolen svigtede” er den korte forklaring på, at Marianne Lemvig Jeppsen og Nils Bo Hermansen efter lang og moden overvejelse valgte, at deres blinde datter Thea midt i 8. klasse skulle skifte den lokale folkeskole i Køge ud med et efterskolelignende ophold på Synscenter Refsnæs.

”I starten var det svært at undvære hende, og vi skulle vænne os til det. Men i dag er det dejligt at se hende i weekenden, og det er jo helt enkelt sådan, at når hun har det godt, så har vi det også godt,” siger forældrene.

Overhørte behov for hjælp
Indtil januar 2020 gik Thea på en lokal folkeskole, der bød på store udfordringer.

”Skolen svigtede dybest set på flere planer fra indskoling og op gennem mellemskolen. Der blev ikke udarbejdet konkrete handlingsplaner, og skolen benyttede sig ikke i tilstrækkelig grad af det system, der står klar til at hjælpe børn med synshandicap fagligt og socialt,” fortæller Marianne Lemvig Jeppsen og
Nils Bo Hermansen.

Det skete heller ikke, da Thea via et praktikophold på Synscenter Refsnæs fik udarbejdet en rapport med anbefalinger til, hvordan hun kunne fungere i folkeskolen.

”Vi drøftede rapporten og anbefalingerne med skolen og PPR, men der skete intet. Hverken på skolen eller i den kommunale forvaltning,” fortæller forældrene.

De begyndte derfor at overveje et skoleskifte og havde hørt om Efterskolen på Synscenter Refsnæs, men de tøvede alligevel.

”Vi var nok meget præget af, at vi havde hørt, at det krævede en frivillig anbringelse, og det er et voldsomt ord.”

Bekymringer manet i jorden
Da Thea og hendes forældre endelig tog på besøg på Synscenter Refsnæs’ Efterskole skiftede de dog mening.

”Vores bekymring blev helt manet i jorden. Vi holdt møde med ledelsen og lærerteamet på efterskolen og fik alle tre øjnene op for, hvilke gode tilbud der er for Thea. Det overbeviste os, og så satte vi processen i gang med forvaltningen. Det lykkedes at overbevise forvaltningen om §52A skulle i spil her og det var lige det der virkede.”

Forældrene havde fuld tillid til, at Synscenter Refsnæs’ Efterskole kunne hjælpe, men Thea selv var bekymret.

”Hun var usikker på det sociale og at skulle begynde et nyt sted midt i et skoleår. Som ung er det altid udfordrende at opbygge nye relationer, men der gik ikke lang tid, før det hele kørte rigtig godt.”

Reager på udfordringer
I dag erkender Marianne Lemvig Jeppsen og Nils Bo Hermansen, at de skulle have reageret tidligere på den dårlige inklusion i folkeskolen.

”Vi var helt sikkert alt for tålmodige med folkeskolen og forvaltningerne. Begge parter mente absolut, at de kunne håndtere inklusionen på bedste vis, men det var tom tale og kostede os uendelige ressourcer at overbevise dem om det modsatte. Vi har på en måde følt os ført bag lyset i det kommunale system.”

Theas forældre opfordrer derfor andre til langt tidligere at overveje drastiske skridt, hvis man har en fornemmelse af, at det aktuelle skoletilbud ikke fungerer.

”Hvis der er udfordringer med kommunen, kan vi stærkt anbefale at inddrage DBS regionskonsulenten som rådgiver og bisidder.”

Gevinst uden medlidenhed
Siden januar 2020 har Marianne Lemvig Jeppsen og Nils Bo Hermansen som forældre oplevet det gode skolesamarbejde, de gennem alle årene har ledt efter.

”Kommunikationen mellem Synscenter Refsnæs og os fungerer rigtig godt. Der er styr på tingene og f.eks. indkaldelser til konferencer som er deres skole/hjem-samtaler kommer til tiden. De er også gode til at følge op på beslutningerne fra vores konferencer.”

Når en elev starter på Synscenter Refsnæs’ Efterskole udarbejdes der handleplaner på både kort og lang sigt. Der afholdes to gange om året konferencer a to timer, hvor Thea, hendes forældre, den kommunale sagsbehandler, UU-vejleder og synskonsulenten deltager. På baggrund af konferencerne opdateres Theas
handleplan.

”Hun bliver inddraget, og vi får alle klar besked. Vi har fået en glad ung pige, der er mere udadvendt, mere social og selvstændig. Hun klarer sig også godt fagligt, selvom der ingen medlidenhedskarakter er på Efterskolen! Nu bliver det spændende at finde en ungdomsuddannelse, der passer til Thea. Her er Refsnæs også en rigtig god sparringspartner for os.”

OM REFSNÆS’ EFTERSKOLE
Det efterskolelignende ophold på Synscenter Refsnæs tilbyder elever fra 8. – 10. klasse en højt specialiseret undervisningsindsats, der understøtter, at de bliver uddannelsesparate og kan gennemføre folkeskolens afgangsprøver. Målgruppen er elever, hvor synet er den primære funktionsnedsættelse, men hvor der typisk også er andre udfordringer i den lokale folkeskole. Efterskolens formål er at udvikle elevernes uudnyttede potentiale og deres faglige, sociale eller personlige kompetencer.

Claus Sørensen
Claus Sørensen
Claus er medlem af LFBS og er far til Jens Christian, 29 år, der er svagsynet. Claus er også formand for Danske Handicaporganisationer (DH) Vallensbæk.