Nyt syn på at mestre livet

LFBS’ forældrekursus i august bød på livshistorier fra unge, nye hjælpemidler og workshops om uddannelse, fritid og hverdag

Af Thomas Sonne Jensen, formand LFBS, bragt i Øjensynligt nr. 3, 2019

Hej, mit navn er Enok, og jeg er blind,” lyder indgangs-replikken til første punkt på programmet ved LFBS’ arrangement ’Syn på Sagen’ i august, hvor temaet er mestring af eget liv. Oplægsholderen har tydelig øjenkontakt med nogle af deltagerne på de første rækker, for Mikkel Enok Pedersen er svagsynet og slet ikke blind, men som han siger, kan han godt lide at sætte sit synshandicap i perspektiv i folks bevidsthed.

Fredag aften fortæller Enok og et ungepanel med Juliane Lund, Laurits Krog og Ida Nørremark, der alle er i alderen 15-25 år, hver deres egen historie om at have eller få et synshandicap. For nogle har det været et vilkår siden fødslen, mens andre mistede noget af synet for ganske nylig. Fortællingerne og den efterfølgende dialog giver på mange måder håb men er samtidig også en hård påmindelse om, hvor rå virkeligheden er. At man ikke bare skal forholde sig til sit eget synshandicap, men også til, hvad omgivelserne mener og tænker om det.

Uddannelse, idræt og hverdag
Programmet bød også på oplæg og workshop om inklusion i grundskolen, overvejelser om valg af ungdomsuddannelse, fritidsjobs og ikke mindst, hvordan man mestrer daglige gøremål i hverdagen og er fysisk aktiv i fritiden.

Vi blev bl.a. præsenteret for forskellige hjælpemidler og metoder til at lave mad og gøre rent. Rikke Fogh fra IBOS fortalte om de nyeste muligheder i de talestyrede Google Home højttalere, der bl.a. kan styre afspilning af f.eks. Netflix på tv’et via en Google Chromecast.

Anne Tøttrup Andersen fra Parasport Danmark fortalte om tilbuddet ’Superleder’, der etablerer samarbejder med almindelige lokale idrætsklubber, så børn og unge med f.eks. synshandicap kan deltage i sport og motion sammen med seende. Hazel Gezen fra kvindelandsholdet i goalball fortalte om sporten, og hvad den har betydet for hende. Og som afslutning på arrangementet fortalte tidligere næstformand i LFBS Jesper Dahl om, hvordan man som blind sagtens kan gå til både springgymnastik, spejder og goalball, hvis både forældre, trænere og ledere tror på, at det naturligvis kan lade sig gøre.

LFBS
LFBS
Vores forenings formål er at give de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagsynede børn. Vi har fokus på de politiske tiltag, der har indflydelse på blinde og svagsynede børns hverdag og muligheder.