Navids historie 2

Dette er fortællingen om Navid på baggrund af interview med Helle Riley, regionskonsulent i Dansk Blindesamfund.

Af Helle Riley, regionskonsulent DBS, bragt i Øjensynligt nr. 2, 2015

Som Navids mor, Zahra, har beskrevet, fik familien en henvendelse fra Kolding Kommune ang. STU, som er uklar; er der sagt nej til at Navid kan gå på IBOS?

Her kontaktes formanden for Forældreforeningen, Claus, som viser videre til Helle Riley, en af Dansk Blindesamfunds 4 regionskonsulenter, som dækker Region Syddanmark.

Da Navid går på en skole i Vejle Kommune, er det UU Vejle, der i første omgang indstiller til det pågældende skoletilbud. Det er dog altid hjemkommunen (Kolding), der er myndighed, og her er det handicaprådgiveren, der er den centrale i sagsbehandlingen.

Da Helle Riley, regionskonsulenten, kommer ind i sagen, kontakter hun handicaprådgiveren for at få afklaret, hvad der er sket i sagen.

Visitationsudvalget i Kolding Kommune ligger under CSV /Center for Voksenundervisning; her har man anerkendt, at det er vigtigt, at der kompenseres for Navids synsnedsættelse i hans fortsatte skoleforløb. Visitationsudvalget skal dels anerkende, at den pågældende unge hører under personkredsen; altså er ”berettiget” til den type skoleophold; dels skal der udarbejdes en individuel plan for den pågældende.

Helle Riley holder et møde med familien og det viser sig, at Navid er anerkendt som en, der hører under personkredsen. Regionskonsulenten har herefter en mail-korrespondance med handicaprådgiveren for at få afklaret, hvad det er, kommunen vil; hun hjælper på den måde med koordineringen mellem de forskellige involverede parter. Det er godt nok handicapvejlederen, der har myndigheden til at indstille til selve bodelen, men det er UU-vejlederen, der kan indstille til selve uddannelsesplanen og dens indhold.

Efter denne kontakt falder både undervisningsdel og bodel på plads. Processen og afklaringen bliver fremskyndet, da Helle Riley kommer ind i sagen; Navid kan komme afsted til IBOS efter sommerferien, og familien ved, hvad der skal ske fremover.

Navid glæder sig til at starte på STU på IBOS
Navid fortæller, at han var i praktik IBOS i december og der fandt han ud af, at STU på IBOS ville være det rigtige for ham.

Videre fortæller han, at kommunen gerne ville have ham til at tage sin STU i Kolding; han følte at handicaprådgiver ikke kendte andre muligheder end CSV i Kolding. Familien mødte så Helle Rileys mand på et goalballstævne og det satte dem i kontakt med hende. Navid fortæller, at hun hjalp dem, så han nu kan komme på IBOS.

Han er som sådan ikke bekymret for at flytte hjemmefra. Der er flere, der bor på IBOS; han er glad for, at de ikke skal lave mad i løbet af ugen. I weekenden skal de lave mad sammen med pædagogerne. Men han glæder sig og tror, det bliver rigtig spændende. Måske vil lillebroren, Omid komme til at savne ham!.

Der er 3 nye på STU på IBOS efter sommerferien, og Navid glæder sig til at møde de andre.

Tidligere artikel
Næste artikel
LFBS
LFBS
Vores forenings formål er at give de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagsynede børn. Vi har fokus på de politiske tiltag, der har indflydelse på blinde og svagsynede børns hverdag og muligheder.