Laugelejren 2014

Af Wilma Clausen, medleder på Laugelejren, bragt i Øjensynligt nr. 3, 2014

Laugelejren 2014 blev, som alle de forrige år, en god og vellykket lejr. Der var masser af spændende aktiviteter og oplevelser, som satte gang i alle sanserne. Der blev serveret rigtig god Laugemad og deltagerne hyggede sig i hinandens selskab. En forælder udtalte det så rammende:

”Her føler man sig som en stor familie, hvor man kan være sig selv og hygge sig sammen med de andre deltagere.”

Fantastisk og unikt tilbud
Laugelejren er da også et fantastisk og helt unikt tilbud til børn og unge og deres forældre/ledsagere. Ledsagerne kan være enten den unges forældre, andre pårørende eller det kan være et personale fra det bosted, hvor den unge kommer fra.

Kriterierne for at deltage, er at barnet/den unge skal have mindst 1 tillægshandicap udover synshandicappet. For at aflaste forældrene/ledsagerne er der ansat pædagoger. Pædagogerne har deltaget i lejren i mange år og har derfor et indgående kenskab til de unge mennesker. Det skaber stor tryghed og knytter bånd. Mange af deltagerne har deltaget i lejren i mange år og der er altid stor gensynsglæde at spore, når de ankommer om mandagen.

God og genkendelig struktur
Lejren er bygget op og tilpasset, så den tilgodeser lige præcis disse unge menneskers interesser og behov. Strukturen og mange af aktiviteterne går igen år efter år. Det skaber stor tryghed, glæde og genkendelighed, at de unge mennesker ved, hvad der skal foregå i løbet af dagen og på de enkelte dage i løbet af ugen.

De ristede pølsers comeback
At struktur og genkendelighed er en meget vigtig størrelse, kan illustreres ved en udtalelse som et af børnene kom med under evalueringen:

” Hvorfor var der ingen pølser til bålaftenen i år?”

På den måde fandt vi ud af, hvor vigtige pølserne var på en rigtig Laugelejr. De ristede pølser må helt klart bringes tilbage til bålaftenen til næste år.

Ugens program
Lejren startede med, at der om mandagen var Store ankomst- og velkomstdag. Der var tid til at alle i ro og mag kunne hilse på og lande i den helt specielle Laugeatmosfære. Tirsdagen startede vanen tro med fællessang. Ugen igennem skiftedes de unge til at bestemme, hvilke morgensange der skulle synges. Det er en af de mange vigtige og genkendelige traditioner, som er en del af lejren.

Ugens aktiviteter:

  • Sang og musik for de unge, – sammen med pædagogerne.
    Forældredebataften.
  • Levende musik- og ballonshow på plænen.
  • Bålaften.Hestevognskørsel. – I år gik turen til en nedlagt brunkuls-lejr, som var blevet gendannet som museum. Vi havde taget aftenkaffe og kage med. Det blev nydt med stort velbehag.Motorcykelkørsel.
  • Festaften.

Forældredebataften
Vi havde en rigtig god dialog og der kom mange gode forslag til den fremtidige Laugelejr, og til hvordan vi kunne tilrette-lægge lejren, så flere fik lyst og mulighed for at deltage.

Alle var enige om at Laugesens Have dannede de helt perfekte rammer for lejren. Ingen kunne forestille sig lejren placeret et andet sted.

Der blev også talt om, at forældre til synshandicappede børn med tillægshandicaps ofte står alene med de udfordringer der er i forhold til deres barn. Flerhandicappede har i større eller mindre grad brug for livslang støtte og hjælp livet ud. Hvis forældre f.eks. fortsat ønsker at spille en aktiv rolle i deres voksne barns liv, oplever de, at de ikke længere har den samme mulighed for støtte og opbakning.

Der er heller ikke de samme tilbud til et flerhandicappet barn, fordi der ofte kræves en særlig og mere omfattende støtte, hvis de skal deltage i de aktiviteter og arrangementer der bliver udbudt.

Derfor er Laugelejren et enestående tilbud, men det er også p.t. det eneste tilbud der er til denne gruppe.

Det var en af grundene til at der opstod en ide om at oprette en forældrebackinggruppe under LFBS. Formålet med gruppen er bl.a. at finde ud af, hvordan vi som forældre kan være med til at pege på nogle af de muligheder der er, dels for at støtte hin-anden og for at vores flerhandicappede børn og unge får flere tilbud.

Der er altid plads til en til
På Laugelejren i år var der flere ledige pladser. Vi er derfor i fuld gang med at undersøge, hvordan vi når ud til flere af de børn og unge og deres familie, der kan have gavn af at deltage i lejren. De garanteres en begivenhedsrig uge fyldt med alt hvad hjertet begærer af glæde, nærvær og samvær.

LFBS
LFBS
Vores forenings formål er at give de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagsynede børn. Vi har fokus på de politiske tiltag, der har indflydelse på blinde og svagsynede børns hverdag og muligheder.