Kulturchok med udsyn og indblik

En rejse til vestafrikanske Liberia giver to DBSU’er ny viden om at være ung med et synshandicap både ude og hjemme, som skal bane vej for et samarbejdsprojekt

Af Marlene Jørgensen og Sofie Amalie Olsen, DBSU, bragt i Øjensynligt nr. 1, 2020

DBSU har længe ønsket at etablere et internationalt udvalg, og i november 2019 rejste vi derfor sammen med en projektleder fra DBS til Liberia for at undersøge mulig­heden for at indlede et samarbejde med den lokale organisation CAB Youth.

Turen var på flere måder lærerig. Det er tydeligt, at unge blinde og svagsynede i Danmark og det vest­afrikanske land både deler udfordringer og kerneværdier men også, at vi har vidt forskellige vilkår.

De har bl.a. svært ved at få uddannelse, kunne færdes på egen hånd og blive accepteret og inkluderet i et samfund fyldt med fordomme. Vi kan til gengæld læne os op ad et velfærdssystem og har fået en oplevelse af, at det er ekstra vigtigt at vise omverdenen, at det er muligt som synshandicappet at rejse ud og opleve verden og gøre en forskel.

Samler viden om lokale forhold
I Liberia gennemførte vi en række aktiviteter for at ind­hente viden om de organisatoriske og finansielle forhold hos organisationerne CAB og CAB Youth, som vi skal bruge til at afklare et fremtidigt projekt.

Vi deltog bl.a. i workshops og tre nationale radio­programmer, mødtes med medlemmer og ansatte hos CAB og CAB Youth og med forskellige ministre. Derudover besøgte vi CAB’s blindeskole i hovedstaden Monrovia, hvor vi spiste sammen med børnene, spillede goalball og var på stranden, hvor det gjorde indtryk på os, at flere af børnene aldrig havde været før, selvom skolen kun ligger 10 minutters kørsel fra havet.

Til mødet hos The Ministry of Youth and Sports sad vi i et lille mørkt lokale og lyttede til, at man egentlig gerne vil gøre en forskel for både blinde og svagsynede og handicappede generelt, men der er ikke penge til det. På toilettet i ministeriet var der da heller ikke vand i hanen, og man måtte ’skylle ud’ ved at tage en spand med vand fra en balje og hælde over i toilettet.

Fattigdom, fordomme og fluer
Det påvirkede os at opleve, hvor få ressourcer der er i Liberia, hvor reel fattigdom er, og hvor stor en betydning det har for livsvilkårene. Eftervirkningerne af borger­krigen og ebola er tydelige, for udover manglende rindende vand, er der eksempelvis heller ikke rigtig elektricitet. Oveni risikerer befolkningen at blive stukket af den såkaldte River Fly, som på kort tid kan gøre dem blinde, så det er en ond cirkel, fordi man ikke kan behandles på samme måde som i det danske sundhedssystem.

Liberia har også store problemer med fordomme om blinde og svagtseende i samfundet bl.a., når de bevæger sig på gaden. De er slet ikke inkluderet på samme måde som vi er i Danmark. Selv besøgte vi et kaotisk marked, hvor vi som de eneste hvide tiltrak os stor opmærksomhed og var sårbare over for lommetyve. Det kunne have været utrygt som svagsynede, men vi fik hjælp af både DBS’ repræsentant og flere seende, liberianske hjælpere, som er vant til at begå sig sådanne steder.

Ønske om at gøre en forskel
Turen var på alle måder et kulturchok i positiv forstand, som vi tager med os. Vi vurderer, at der er gode muligheder for et fremtidigt samarbejde, som f.eks. kan være et pilotprojekt med udgangspunkt i uddannelse, hjælpemidler, udvikling af materialer, madprojekt, transport og empowerment. Men vi er også opmærk­somme på, at det kræver vedligeholdelse at engagere de unge i arbejdet – både fra dansk og liberiansk side.

På et personligt plan sætter vi nu større pris på vores egen tilværelse og de muligheder synshandicappede har i Danmark. Vi er blevet meget motiverede for at hjælpe og være med til at give unge i Liberia et håb for fremtiden, og DBSU’s internationale samarbejde skal være med til at gøre en forskel. For selvom vi er forskellige på tværs af kulturer, er vi også lige som mennesker og specifikt som personer med et synshandicap.

LFBS
LFBS
Vores forenings formål er at give de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagsynede børn. Vi har fokus på de politiske tiltag, der har indflydelse på blinde og svagsynede børns hverdag og muligheder.