Inspiration fra Norges Blindeforbund

Det ser ud til, at hele familien med et synshandicappet barn er prioriteret højere i Norge, hvor man har organiseret sig for at inkludere hele familien.

Af Claus Sørensen, formand, bragt i Øjensynligt nr. 3, 2014

I 2012 blev den norske Forældreforeningen og Norges Blindeforbund slået sammen til én organisation. Det betød, at også forældre til synshandicappede børn kan blive medlem af Norges Blindeforbund, og at familie-, børne- og ungeaktiviteter integreres i organisationens arbejde.

Med andre ord er der i Norge fokus på hele familien. Arbejdet har eget forældreudvalg, afdeling, aktiviteter og budget. Det ser ud til, at hele familien omkring det synshandicappede barn er prioriteret højere i Norge, og at man organiseret det på en måde, der inkluderer hele familien.

LFBS på studietur til Norge
For at hente inspiration tog 3 bestyrelsesmedlemmer fra LFBS, Niels Bo Hermansen, Jesper Dahl og Claus Sørensen, på studietur til Norge. Vi besøgte bl.a. Hurdalcentret, ét af de tre syns- og mestringscentre, som Norges Blindeforbund driver. Hurdal ligger lidt nord for Oslo og 30 minutter fra Gardermoen lufthavn.

Kursuscentret er en flot ramme om de klassiske rehabiliteringssaktiviteter. Men det mest unikke er faciliteterne ude og inde, hvis man vil bevæge sig og i god fysisk form. Der er svømmehal, gymnastiksal og klatrevæg inde og vandaktiviteter på søen, højdeforhindring- og wirebane, samt ski, hytter og natur ude. En god mulighed, hvis man har mod på at synshandicappede skal udfordres fysisk for måske også at blive stærkere mentalt.

Formålet med studieturen var også at indsamle viden om de organisatoriske forhold i Norge på synshandicapområdet. Gennem kontakt med Forældreforeningen og Norges Blindeforbund fik vi et godt indtryk af deres imponerende udbud af motionsaktiviteter og kurser målrettet familier, børn og unge. Vi håber at kunne bringe noget af den kampgejst og viden til Danmark.

Alt i alt en studietur, der forhåbentligt vil sætte sit præg på Forældreforeningen arbejde fremover, så det nære netværk omkring barnet bliver styrket. Forhåbentligt også når barnet skal udfordres.

LFBS
LFBS
Vores forenings formål er at give de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagsynede børn. Vi har fokus på de politiske tiltag, der har indflydelse på blinde og svagsynede børns hverdag og muligheder.