IKT-messe og konference 2015

Af Thomas Sonne Jensen LFBS, bragt i Øjensynligt nr. 3, 2015

IKT-Messe og Konference 2015 blev afholdt på Hotel Nyborg Strand onsdag d. 2. september. På foreningens vegne deltog Nils Bo Hermansen og Thomas Sonne Jensen i både konferencens faglige synsspor og naturligvis som besøgende hos de mange leverandører af hjælpemidler, der udstiller på messen.

Smartere og mindre løsninger
På messen var ét af de helt store fokuspunkter for hjælpemidler til svagsynede, nye, smartere og mindre CCTV-løsninger. Som én af udstillerne fra udtalte, så er det for mange af særligt de yngre brugere vigtigt, at hjælpemidlerne ikke er ”stigmatiserende”. Med andre ord handler det om, at udstyret helst ikke skal fylde mere eller se meget anderledes ud end det udstyr, som kammeraterne har. Tendensen går derfor imod små bærbare løsninger – enten udstyr, der kan klappes sammen til noget, der minder meget om en bærbar computer, eller alternativt mere stationære installationer, hvor kamera og computer i princippet er en almindelig tablet eller telefon, som man hurtigt kan afmontere og tage med sig til brug andetsteds.

Et andet fokus var personlig tilpasning mht. frit valg af tekst- og baggrundsfarver, mulighed for talesyntese, flere kameravinkler samt let tilgængelig mulighed for at ændre fokus for de enkelte kameravinkler og zoome nærmest i det uendelige uden nævneværdigt kvalitetstab. Her imponerede særligt norske AbleCon med deres loftmonterede kamera, der i princippet kan fungere som både tavlekamera, CCTV samt som forstørrelseskamera med flere samtidige kameravinkler på f.eks. alternative tavler, vægur eller noget helt tredje.

Til blinde var udstillernes fokus på mobilitet, tilgængelighed og brugervenlighed i forhold til tastaturer, læsefelter til punktskrift og computersystemer. Også i forhold til lydoptagere har man haft fokus på mere funktionalitet i mindre og lettere enheder. Mere eksperimentelt havde man også på en stand anvendt en 3D-printer til at lave konkreter, der som blind gjorde det muligt at føle, hvordan en QR-koder ser ud eller hvordan en topografisk model af Danmark mærkes.

IBOS-projektet Blinfo
Parallelt med udstillingen af hjælpemiddelleverandører var der også faglige oplæg. Vi valgte at fokusere på to indlæg fra synsporet. Det ene omhandlede IBOS-projektet Blinfo, som er en app til Apples IOS-platform.

Projektet Blinfo er et spændende projekt, der pt. er tilgængeligt på iPhone, og det blev på konferencen præsenteret af Birgit Christensen, som arbejder på IBOS med visuel tilgængelighed. En meget forenklet beskrivelse af app’en går ud på at placere små ”fyr” i form af informationsbærende iBeacon-chips på steder, hvor man som synshandicappet kunne drage fordel af ekstra information. Når en person går forbi et sådant ”fyr” med Blinfo installeret på telefonen skubber iBeacon-teknologien automatisk informationen ind på telefonen og gør opmærksom herpå.

Kun fantasien sætter grænser for anvendelsesmulighederne. Du kan f.eks. få besked om dametoilettets placering i forhold til andre kendemærker omkring dig. Ligeledes er det muligt at få information om dagens menu i restauranten, der ligger op ad trappen på venstre side, når du træder ind på et hotel. Flere ”fyr” kan sagtens fungere i samme bygning, men bør naturligvis have så meget afstand, at informationerne ikke forvirrer hinanden. Vi prøvede efter foredraget en testudgave af app’en og ganske rigtigt fik vi straks information, når vi var indenfor rækkevidde af et ”fyr”.

Tilgængelighed på Android
Det sidste oplæg på konferencen, vi overværede, var sidste nyt omkring tilgængelighed på Andriod-platformen. Daniel Gartman fra IBOS fortalte, at Android er kommet særdeles god med som alternativ til IOS, når det drejer sig om talesyntese og sprog til de enkelte enheder. Vi fik en meget kort intro på både tale og forstørrelsesdelen i systemet, der ligesom på IOS-enheder medfølger i Android-systemet og hedder Talkback. Der blev ikke talt om for og imod Android, dog blev det fremhævet som en fordel, at man her kunne downloade talesyntese til selv relativt små sprog. Det blev dog samtidigt også nævnt, at på området for interface til braille-displays samt i forhold til apps til blinde og svagsynede er Android slet ikke på samme niveau som IOS (Apple) endnu.

Besøget på konferencen efterlod os med et klar indtryk af, at den teknologiske udvikling til stadighed tordner af sted og målrettet arbejder mod at gøre det lidt lettere at have et synshandicap.

LFBS
LFBS
Vores forenings formål er at give de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagsynede børn. Vi har fokus på de politiske tiltag, der har indflydelse på blinde og svagsynede børns hverdag og muligheder.