Blindes støttefond

Tradition, erfaring og nytænkning – opsamlet siden 1863!
ved Poul Lüneborg

Fonden henvender sig til alle blinde og stærkt svagsynede. Det vil sige medlemmer af Dansk Blindesamfund eller personer som opfylder kriteriet ”socialt blind”, der ligger inde med en plan, en idé, en drøm indenfor områderne:

  • undervisning eller uddannelse
  • erhvervsoptræning / opstart af egen virksomhed
  • et udsædvanligt projekt, som promoverer den danske blindesag

Mangler du økonomisk støtte til at gøre ord til handling på et af disse områder, så er en ansøgning til fonden måske det, du skal overveje. Bestyrelsen imødeser din ansøgning!

Du skal benytte det ansøgningsskema, som findes på fondens hjemmeside www.blindesstoettefond.dk – her kan du læse yderligere om de formål som vi i bestyrelsen prioriterer.

Hjemmesiden indeholder tillige information om støtteværdige formål, som det bedst tjener sig at ansøge andre fonde / legater om støtte til.

Som det kan ses af ansøgningsskemaet anbefales det at indhente en udtalelse fra en af Dansk Blindesamfunds konsulenter. Deres udtalelse om mulighederne for støtte til dig og dit projekt afdækker, hvad der kan / ikke kan støttes efter lovgivningen.

Administrator kan afklare spørgsmål om at fravige kravet om at benytte ansøgningsskemaet i forbindelse med større projekter.

Ansøgninger modtages kun pr. mail.

Ansøgninger sendes inden mandag den 3. april 2023 til:

Anne Mette Bruun, Fondschef
T +45 53 73 71 60 – D +45 53 78 31 67
[email protected]

LFBS
LFBS
Vores forenings formål er at give de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagsynede børn. Vi har fokus på de politiske tiltag, der har indflydelse på blinde og svagsynede børns hverdag og muligheder.