Indkaldelse til Generalforsamling

Dato: 3. marts 2018 kl. 18.30
Sted: Signatur hotel Storebælt, Østersøvej 121, 5800 Nyborg

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
5. Fastsættelse af årskontingent
6. Valg til bestyrelsen
På valg er:

  • Jesper Dahl
  • Nils Bo Hermansen

7. Indkomne forslag
8. Valg af revisorer
9. Eventuelt

Thomas Sonne Jensen
Thomas Sonne Jensen
Thomas er formand for LFBS og far til Gustav på 13 år, som er født med Grøn Stær og Aniridi, hvorfor han har et nedsat syn under blindegrænsen. Thomas er medlem af Handicaprådet i Middelfart Kommune og arbejder desuden som selvstændig inden for IT og Marketing Automation.