Høringssvar vedr. bekymring for afspecialisering

Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede har hvert år afgivet høringssvar til Socialstyrelsen vedr. bekymring for afspecialisering af det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde for Børn og Unge (0-18 år) med en alvorlig synsnedsættelse.

I år har vi taget udgangspunkt i den trivselsundersøgelse for børn og unge med synshandicap, som vi gennemførte i november-december 2021 og hvor rapporten vil blive offentliggjort i uge 10.

Du kan nedenfor læse høringssvaret til Socialstyrelsen:

[pdf id=4017]

Thomas Sonne Jensen
Thomas Sonne Jensen
Thomas er formand for LFBS og far til Gustav på 13 år, som er født med Grøn Stær og Aniridi, hvorfor han har et nedsat syn under blindegrænsen. Thomas er medlem af Handicaprådet i Middelfart Kommune og arbejder desuden som selvstændig inden for IT og Marketing Automation.