Indkaldelse til Generalforsamling 2022

LFBS indkalder hermed til Generalforsamling 2022 lørdag d. 7. maj kl. 17.00. Vi holder i år generalforsamlingen både fysisk samt online via Zoom, så der er alle muligheder for at deltage.

Generalforsamlingen er offentlig og alle interesserede er velkomne til at deltage. Ønsker du at deltage online som medlem med stemmeret, bedes du sende en mail til [email protected] senest 5 timer forud for generalforsamlingen, så vi på forhånd har mulighed for at kontrollere dit gyldige medlemskab.   Dato: 7. maj 2022 kl. 17.00 Sted: Hotel Christiansminde, Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg samt online via Zoom Link til tilmelding via Zoom: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZElf-ugrz0vH9z6pEzrGDr-W1EpzgBijvoy   Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 5. Fastsættelse af årskontingent
 6. Valg til bestyrelsen På valg er:
   • Stine Haubro Falk (genopstiller)
   • Nils Bo Hermansen (genopstiller ikke)
 7. Forslag til behandling (bedes indsendt til bestyrelsen på [email protected] senest d. 16. april 2022)
 8. Valg af revisorer På valg er: Anders Schweitz Jensen, BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab (genopstiller)
 9. Eventuelt
Thomas Sonne Jensen
Thomas Sonne Jensen
Thomas er formand for LFBS og far til Gustav på 13 år, som er født med Grøn Stær og Aniridi, hvorfor han har et nedsat syn under blindegrænsen. Thomas er medlem af Handicaprådet i Middelfart Kommune og arbejder desuden som selvstændig inden for IT og Marketing Automation.