Sådan tilpasses idrætsundervisning

Af Annette Haugaard, redaktør Øjensynligt, bragt i blad nr. 2, 2018

”Det nemmeste er at sige, at en elev med nedsat syn ikke skal deltage i idræt i skolen, men det er hverken okay eller nødvendigt. Det kan ligefrem være en gevinst for klassen at have en blind eller svagsynet elev, og for mange lærere er det en øjenåbner, at de med få ressourcer kan skabe større inklusion ved at justere deres undervisning.”

Sådan lyder det fra synskonsulent Sanne Koppeschaar fra Hovedstadens Kommunikationscenter og idrætskonsulent Hannah Maya Fold Kjærsgaard, som har flere bud på, hvordan lærere tilrettelægger idrætsundervisning for synshandicappede.

Vær bevidst om rekvisitter
Materialer gør en stor forskel. Bolde med lyd eller kontrastfarver er hjælpsomme, ligesom man kan spille badminton med en ballon, som flyver langsommere og er nemmere at se. Har læreren farvet vest på og løber forrest under opvarmningen, har den svagsynede elev noget at pejle efter. I holdsport kan modstanderne også bære farvede veste, så det er tydeligt, hvem man kæmper imod. I atletik og springgymnastik kan man markere området for afsæt med farvet tape på gulvet. Generelt skal man være opmærksom på lyset.

Lav regler og mindre hold
Fællesregler kan hjælpe, så alle f.eks. skal røre bolden et antal gange, før der må scores. Den synshandicappede elev kan også med fordel være den første kaster, så det ikke foregår i højt tempo. Man kan løbe to og to sammen som makker eller arbejde i små hold og på afgrænsede, mindre områder. Lad evt. den synshandicappede elev gå tidligere ud til omklædning og giv barnet en fast plads.

Kommuniker ekstra meget
Mange bevægelsesmønstre er usynlige eller utydelige for synshandicappede, så flere ord og forklaringer hjælper. Lad f.eks. børnene sige navnet på den, de kaster bolden til eller fortæl præcis, hvilke stillinger der er rigtige og korriger verbalt, når noget ikke er helt rigtigt endnu. Læreren bør altid afklare med den synshandicappede elev og de øvrige elever hvilke regler og hensyn, der passer bedst. Forældre kan med fordel tage initiativ til at tale med idrætslæreren om, hvad der skal til for at faget fungerer bedst.

Find forslag til konkrete aktiviteter i ’Alle Til Idræt’ fra Handicappens Videnscenter.

LFBS
LFBS
Vores forenings formål er at give de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagsynede børn. Vi har fokus på de politiske tiltag, der har indflydelse på blinde og svagsynede børns hverdag og muligheder.