KCX: Nyt lysteknisk laboratorium

Kommunikationscentret i Region Hovedstaden har fået en ‘legeplads’ for alle med interesse for velfærdsteknologi

Af Claus Sørensen, medlem af LFBS, bragt i Øjensynligt nr. 3 2022

KCX er Kommunikationscentrets nye velfærdsteknologiske og lystekniske laboratorium, som er en del af Den Sociale Virksomhed i Region Hovedstaden. Det skal sikre, at borgere med synshandicap og andre funktionsnedsættelser kan få relevant rådgivning om, hvordan ny teknologi og lys kan kompensere deres vanskeligheder.

Finder bedste lys til leg og læring

Når børn er i lyslaboratoriet, kan synskonsulenter afprøve, hvilke lysscenarier der giver
børnene størst udbytte af lege. Det giver også forældre syn for sagen.

I lyslaboratoriet indstilles lyset, så det afspejler det, der er i barnets klasselokale eller hjem, og på den måde kan man finde den optimale lysindstilling. Derefter bliver resultatet omsat til praktiske løsninger i barnets hverdag.

Synskonsulenter fra andre kommunikationscentre kan også få adgang til KCX og bruge
faciliteterne i deres arbejde med børn, unge og voksne.

Man kan aftale et besøg ved at maile til [email protected]. Anden kontakt om KCX
rettes til [email protected]

Rokker ved idéen om hjælpemidler

Den teknologiske udvikling rokker i disse år ved vante forestillinger om hjælpemidler. Mange nye teknologiske landvindinger indebærer en bevægelse fra hjælpemidler til forbrugsgoder for alle, der ligesom det smarte hjem giver muligheder for mennesker med funktionsnedsættelser.

De nye muligheder rejser dog også spørgsmål og tvivl. For hvad er klogt at investere i? Hvordan kan man gennemskue, om produkterne matcher ens behov? Kan man finde ud af at installere og betjene løsningerne? Hvor går skillelinjen mellem forbrugsgoder og hjælpemidler? Og kan forbrugsgoderne fungere sammen med ens øvrige hjælpemidler?


KCX befinder sig i krydsfeltet mellem det sociale-, sundhedsfaglige- og pædagogiske område og ønsker at være med til at få det tværsektorielle og tværfaglige samarbejde til at resultere i serviceinnovation til gavn for borgere. Landvindinger inden for velfærdsteknologi skal nemlig gerne bruges på tværs af sektorer og gøre det muligt at leve selvstændige liv.

Claus Sørensen
Claus Sørensen
Claus er medlem af LFBS og er far til Jens Christian, 29 år, der er svagsynet. Claus er også formand for Danske Handicaporganisationer (DH) Vallensbæk.