Fritidsjob til unge med nedsat syn

Et nyt projekt med DBS og DBSU skal skabe kontakt mellem arbejdsgivere og unge med et synshandicap. Måske kan du hjælpe.

Af Claus Sørensen, LFBS, bragt i Øjensynligt nr. 2, 2018

Kun fire ud af ti voksne med et synshandicap er i arbejde, selvom mange flere gerne vil. LFBS, DBS og DBSU har i et stykke tid arbejdet på at gøre noget ved det, og et af indsatspunkterne er at skaffe fritidsjob til flere unge med nedsat syn. Det forsøger vi med det nye projekt ’Mit første job’ for unge mellem 15 og 24 år.

Unge i job klarer sig bedre
LFBS tror på, at tidlig erfaring med arbejdsmarkedet er gavnligt. Flere undersøgelser viser, at unge med et fritidsjob klarer sig bedre i livet. De har mindre fravær i skolen, får bedre karakterer og har større sandsynlighed for at få arbejde som voksne, fordi de får et arbejdsnetværk, og erfaringer med og forståelse for kulturen på en arbejdsplads.

Udfordringerne med at få flere unge i fritidsjob kan både ligge hos den enkelte unge og hos virksomhederne. På den ene side skal virksomheder og deres medarbejdere turde fokusere på muligheder frem for barrierer. På den anden side skal de unge selv opbygge selvværd og selvtillid nok til at turde give sig i kast med arbejdsmarkedet.

Som forældre kan du hjælpe ved at skabe motivation f.eks. ved at præsentere dit barn for, hvad arbejde handler om. Det kan være at tage barnet med på arbejde eller skubbe på for, at den unge kommer i erhvervspraktik.

Kontakt LFBS og søg et match
Med projektet ’Mit første job’ arbejder LFBS på at skabe et tilbud til unge med synshandicap, så de tidligt stifter bekendtskab med arbejdsmarkedet.

Vi vil derfor gerne i kontakt med dig. Skriv til LFBS, hvis du har et firma eller er ansat et sted, der kan tilbyde erhvervspraktik, fritids- eller studiejob til en ung med et synshandicap. Eller hvis dit eget barn har lyst til at få et job. Så forsøger vi at matche jer. Kontakt Claus Sørensen på mail cso@outlook.

LFBS
LFBS
Vores forenings formål er at give de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagsynede børn. Vi har fokus på de politiske tiltag, der har indflydelse på blinde og svagsynede børns hverdag og muligheder.