Et øvelokale i musikafdelingen på IBOS

Af Poul Erik Jespersen, redaktør Øjensynligt, bragt i blad nr. 3, 2015

En sprød vokal flød ud gennem døren blidt understøttet af keyboard, guitar, bas og trommer, da Øjensynligts udsendte entrede Musikprofilens øverum på IBOS. Det er Musikprofilens studerende og undervisere, der er i gang med at varme stemmer og instrumenter op med et langt jam-improvisations-nummer på 25 minutter.

Den sprøde vokal tilhører Ida, som lige nu er i gang med et afklaringsforløb. Hun kommer fra Fyn og bor derfor på IBOS. Ida har tidligere været i gang med ergoterapeutuddannelsen, men oplevede, at det var svært at deltage på lige fod med de andre studerende, når man har et syn på blot 10 %. Hun følte, at der var alt for mange nederlag for hende, og at selvtilliden fik for mange knubs.

En sagsbehandler hjalp hende videre til Musikprofilen på IBOS. Ida har både sunget og spillet klaver siden hun var lille, og modtaget musikundervisning bl.a. på efterskole og HF. På den baggrund fik hun bevilget et ½ års udredningsforløb af Odense Kommune.

Kommunen vil gerne vide, om der er et potentiale, før de bevilger de 4 år, som uddannelsen tager (heraf 2 år på IBOS). Ida giver udtryk for, at hun lærer meget på Musikprofilen. Underviserne er dygtige; de er vant til at undervise blinde og svagsynede elever, og man føler sig ikke anderledes, men kan bruge sin energi på det faglige. Ida bliver glad af at spille musik, og for hende virker musikken også som en slags terapi.

Bassen, der giver en god bund i gruppens numre, bliver spillet af Kasper, der er 38 år og bor i København. Han har tidligere haft ansættelse på et mejeri og en fodervirksomhed, men oplevede at de små virksomheder, som han kunne overskue, blev lukket. Dermed forsvandt den tryghed der lå i, at kunne fornemme rummet man var i, og være på en arbejdsplads, hvor man kendte alle. Med et syn på 10 % er det endnu vigtigere end for seende, at føle sig tryg på sin arbejdsplads.

Kasper startede på en SOSU-uddannelse, men det faldt til jorden, fordi der var for mange, afgørende ting, som han ikke kunne se præcist nok. Med overvejelser om førtidspension i baghovedet, var der en dygtig sagsbehandler, der fik spurgt ind til Kaspers interesser. Kasper havde tidligere spillet guitar og bas; også i et band; på den baggrund
anbefalede kommunen ham at tage på IBOS, som han ikke havde haft væsentlig kontakt med tidligere.

Her har Kasper fået en større tro på sig selv. Han er i gang med en uddannelse som musikpædagog og vil gerne arbejde med autister. Gennem sin undervisning af unge i IBOS’ aktivitetsgruppe, har han oplevet at have flair for denne gruppe af unge og at blive udfordret på sine pædagogiske kompetencer.

Som en yderst habil guitarist, er John den sidste i trekløveret af studerende, der går på Musikprofilen lige nu. Udover guitar, synger han også og var en hårsbredde fra at komme ind på Musikkonservatoriets solistlinje i sommer; vel at mærke på almindelige optagelsesvilkår! Nu skal det sidste lige på plads, så han kan søge igen.

De tre spiller videre sammen med deres to undervisere; jeg nyder deres musik; og forlader IBOS med en fornemmelse af en gruppe, som har det rigtigt godt sammen, både musikalsk og som de forskellige personer, de er.

Musikprofilen på IBOS
Musikprofilen er et tilbud på IBOS, der giver de studerende praktiske erfaringer med musik og musikundervisning; uanset om man vælger en musikpædagogisk uddannelse, en solistuddannelse eller en videre faglig uddannelse indenfor et bestemt instrument.

For Musikprofilens undervisere er det væsentligt, at de unge får undervisningskompetencer, fordi det skal være muligt at komme ud i et job efterfølgende. Erfaringen fra uddannelsen er, at de studerende hurtigt bliver i stand til at undervise andre.

Ifølge underviser på Musikprofilen, Peter Whitta, er musikken en genvej til at samle folk og give et bedre selvværd. Musikken udfordrer hele tiden de involverede og kan også hjælpe til selvtillid på andre områder.

Peter fortæller videre, at linjen har kørt siden 1999 og nu har en samarbejdsaftale med Musikkonservatoriet i Esbjerg, som også har en afdeling i Odense. Uddannelsen på IBOS tager 4 år og kan starte på samme niveau som MGK (musikalsk grundkursus). Dermed kan uddannelsen danne grundlag for at blive optaget på Musikkonservatoriet, og fordelen ved at gå via IBOS er, at man kan søge ind via revalideringen.

Thomas Maintz, den anden underviser på Musikprofilen, pointerer, at musikken har den kvalitet, at man både selv kan sidde og nørde med det, og også lære meget via sammenspil med andre. Der arbejdes på at skabe et musikalsk fællesskab, hvor man ikke er konkurrenter, men støtter hinanden i den musikalske udvikling.

Der er en glæde over at undervise på Musikprofilen, fordi det er muligt at rykke folk. Undervisernes mål er, at eleverne udvikler sig musikalsk og kommer til at beskæftige sig med musik på en eller anden måde i deres liv. Musikken giver en positiv tilgang til det at være i live, og en god følelse i det hele taget.

Som et ekstra initiativ fra Musikprofilens side, har de 3 kursister og de 2 undervisere på Musikprofilen dannet et band, som gerne tager ud i landet og spiller til arrangementer;
kontakt [email protected]

En invitation
Har du tænkt på, om musik er vejen frem for dig? Overvejer du, om du har et musikalsk potentiale? Så er Musikprofilen på IBOS måske noget for dig, og underviserne har et tilbud til dig. Du har mulighed for at komme og være i praktik på Musikprofilen i 2 uger og få afklaret, om det er en vej videre. Og det er kvit og frit.

Musikprofilen vil gerne have mange flere unge til at opleve, at musik kan være vejen frem, både til et job, og til en bedre selvtillid og glæde i livet.

Til musikfestival på Bornholm
På IBOS’ årshold er der forskellige aktivitetstilbud; ét af dem er musik. Vi mødte en energisk gruppe af unge mennesker, som har dannet et band. Kevin, Beyram, Mie og Marin spiller sammen populære melodier af bl.a. Kim Larsen, Thomas Helmig og Tøsedrengene.

Det er bl.a. kursisterne fra Musikprofilen, der underviser de unge mennesker i musik. Det har de gjort så godt, at bandet, ”The Paragraphs” i september var inviteret med til Handicap Festival i Almindingen på Bornholm. Her var 4 bands udvalgt til hver at spille i tre kvarter. John fra Musikprofilen spiller sammen med Paragraphs.

Gruppen var med bus og færge til Rønne og spillede som ekstranummer ”Under åben himmel” i et forrygende flot vejr med begejstrede tilskuere. Så begejstrede, at gruppen er blevet inviteret til at komme næste år igen, hvilket de naturligt er meget stolte over.

LFBS
LFBS
Vores forenings formål er at give de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagsynede børn. Vi har fokus på de politiske tiltag, der har indflydelse på blinde og svagsynede børns hverdag og muligheder.