Alle skal være med!

Af Peter Kock Hansen, udviklingskonsulent Parasport Danmark, bragt i Øjensynligt nr. 1, 2017

Det er bare så let at sige, både for den lokale forening og for skolen i idrætsundervisningen. Det er bare ikke hele tiden så let, og de personer der skal motivere vores unge, har ikke altid de rette kompetencer og den nødvendige viden til at få alle med.

Hvad kan der gøres og hvem kan være med? Parasport Danmark har som idrætsforbund fokus på, at støtte muligheden for et aktivt idrætsliv for mennesker med nedsat funktion, og en ambition om, at vi sammen kan få alle med – det meste af tiden.

Det handler om inklusion. Det er ikke raketvidenskab eller en fortærsket teoretisk viden, men i bund og grund fokus på aktiv deltagelse.

Parasport Danmark har en række idrætskonsulenter, der står til rådighed for både familier, skoler, idrætsforeninger og kommuner. Idrætskonsulenterne arbejder ud fra kommunale geografier, så der er en gennemgående kontakt i jeres lokalområde. Find din lokale konsulent på www.parasport.dk eller udfyld et kontaktskema og vi ringer til dig. Sammen finder vi de bedste muligheder, med udgangspunkt i overvejelser som idrætsgren, aktivitetsniveau, ambitioner, sociale relationer samt tid og transport.

Idrætskonsulenterne hjælper med den første kontakt til foreningen, kobling til andre i idrætten, kursustilbud og kontakt til andre gode trænere. Inklusion i idrætten handler mange gange om at turde sige ”velkommen”, og sammen med atleterne og familierne finde de bedste måder at være aktive sammen på. Udgangspunktet er hvad der kan lade sig gøre lokalt, og her står vi sammen. Konkret har Parasport Danmark et ungdomsprojekt ”Superleder – sammen om sport”, hvor vi sammen med idrætsforeningerne finder en Superleder, der skal gøre hverdagen i foreningen god, motiverende og inkluderende. Se mere om Superleder på www.superleder.com En superleder hjælper det enkelte barn og foreningen i det praktiske og organisatoriske for at barnet kan være med i idrætten og klubben udvikle sig.

Vi håber rigtig mange familier, lige som foreningerne, siger ”lad os prøve”, og så står Parasport Danmark klar til at hjælpe jer.

LFBS
LFBS
Vores forenings formål er at give de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagsynede børn. Vi har fokus på de politiske tiltag, der har indflydelse på blinde og svagsynede børns hverdag og muligheder.