“Sammenhængskraft – flere nye resultater for synshandicappede børn og unge.”

LFBS har samlet sine synspunkter i notatet, ”Sammenhængskraft – flere nye resultater for synshandicappede børn og unge”.

Notatet vil blive fremsendt til de relevante myndigheder og aktører på området og kan forhåbentligt bidrage til nogle fornuftige beslutninger.

Læs hele notatet her:
“Sammenhængskraft” i PDF-format
“Sammenhængskraft” i RTF-format

Thomas Sonne Jensen
Thomas Sonne Jensen
Thomas er formand for LFBS og far til Gustav på 13 år, som er født med Grøn Stær og Aniridi, hvorfor han har et nedsat syn under blindegrænsen. Thomas er medlem af Handicaprådet i Middelfart Kommune og arbejder desuden som selvstændig inden for IT og Marketing Automation.