Indkaldelse til Generalforsamling 2021

LFBS indkalder hermed til Generalforsamling 2021 lørdag d. 5. juni kl. 17.00. Vi holder i går generalforsmalingen både fysisk samt online via Zoom, så der er alle muligheder for at deltage.

Generalforsamlingen er offentlig og alle interesserede er velkomne til at deltage. Ønsker du at deltage online som medlem med stemmeret, bedes du sende en mail til [email protected], så vi på forhånd har mulighed for at kontrollere gyldigt medlemsskab.

Dato: 5. juni 2021 kl. 17.00
Sted: Storebælt Signatur Hotel & Konference, Østerøvej 121, 5800 Nyborg samt Online via Zoom (link offentliggøres senere)

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
5. Fastsættelse af årskontingent
6. Valg til bestyrelsen
På valg er:

  • Thomas Sonne Jensen (genopstiller)
  • Marie-Louise Ringsing (genopstiller)
  • Maria Hytting Hayford har valgt at trække sig, hvorfor der vil være nyvalg

7. Indkomne forslag (seneste frist for indsendelse af forslag er fredag d. 14. maj 2021)
8. Valg af revisorer
9. Eventuelt

Thomas Sonne Jensen
Thomas Sonne Jensen
Thomas er formand for LFBS og far til Gustav på 13 år, som er født med Grøn Stær og Aniridi, hvorfor han har et nedsat syn under blindegrænsen. Thomas er medlem af Handicaprådet i Middelfart Kommune og arbejder desuden som selvstændig inden for IT og Marketing Automation.