Genindkaldelse til Generalforsamling 2020

Grundet hele Corona-situtionen var vi desværre nødt til at aflyse den oprindelige generalforsamling. LFBS genindkalder nu til generalforsamling online d. 27. maj 2020 kl. 20.00.

Generalforsamlingen vil blive afholdt på en måde, så alle med adgang til en computer, tablet eller smartphone vil kunne deltage. 

Generalforsamlingen er offentlig og alle interesserede er velkomne til at deltage. Ønsker du at deltage som medlem med stemmeret, bedes du sende en mail til [email protected], så vi på forhånd har mulighed for at kontrollere gyldigt medlemsskab.

Dato: 27. maj 2021 kl. 20.00
Sted: Online via Zoom – Link til deltagelse: https://zoom.us/j/99885981099?pwd=ZjRjd3J1N1dRdURXTFNBQldnSlNpZz09

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
5. Fastsættelse af årskontingent
6. Valg til bestyrelsen
På valg er:

  • Nils Bo Hermansen (genopstiller)
  • Stine Haubro Falk (genopstiller)
  • Christine Lauersen har valgt at trække sig, hvorfor der vil være nyvalg

7. Indkomne forslag
8. Valg af revisorer
9. Eventuelt

Tidligere artikel
Næste artikel
Thomas Sonne Jensen
Thomas Sonne Jensen
Thomas er formand for LFBS og far til Gustav på 13 år, som er født med Grøn Stær og Aniridi, hvorfor han har et nedsat syn under blindegrænsen. Thomas er medlem af Handicaprådet i Middelfart Kommune og arbejder desuden som selvstændig inden for IT og Marketing Automation.