Familien i Fokus

Dansk Blindesamfund har i samarbejde med Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede børn, udviklet et kursustilbud målrettet familier, hvor et eller flere børn har et synshandicap. Kurset afholdes på Fuglsangcentret fra 2. til 6. juni 2022.