Status 2021: Hvordan trives børn og unge med synshandicap?

Der er i øjeblikket en igangværende landsdækkende evaluering af det specialiserede sociale område og i Region Syddanmark, arbejder man på at kortlægge og analysere det specialiserede kommunikationsområde i regionen. Desværre er fokus i denne type evalueringer ofte på, om et tilbud eksistererer, samt om man fra offentlig side vurderer, at der er tilstrækkelig grad af…