Tilmelding til Syn på barnet 2024

Så åbner vi for tilmeldingen til Syn på barnet (tidligere Småbørnskursus), som vi denne gang afholder på Hotel Christiansminde i Svendborg.

Du og hele familien kan her opleve en temadag med fokus på sammenhængene mellem barnets sansemotoriske fundament og barnets motorik, adfærd, reaktioner,
udvikling og læring.

Som altid byder weekenden også på på masser af mulighed for at netværke med andre familier i samme situation, hvor både børn, voksne og søskende møder ligesindede.

Se programmet for ‘Synet på barnet’ her>>

Sidste frist for tilmelding er fredag d. 17. maj 2024.

Syn på barnet 2024 bliver afholdt d. 8.-9. juni 2024 på:

Hotel Christiansminde
Christiansmindevej 16
5700 Svendborg

Deltagelsen inkl. overnatning og mad er gratis, men husk, at din tilmelding er bindende.

Ved udeblivelse fra arrangementet uden framelding senest 48 timer før arrangementets begyndelse forbeholder vi os retten til at opkræve 600 kr. pr. tilmeldt person, for at dække nogle af de udgifter, som foreningen har i forbindelse udeblivelsen.
Tilmeld hele familien via nedenstående formular: