Tidspunkt:
Start v. Europa-Kommissionen (C20), fredag d. 14. Juni 2019 kl. 14.30-15.30.

Vært:
Dansk Blindesamfunds Ungdom (DBSU) i samarbejde med Ballast og LFBS.

Deltagere:
Personer med et synshandicap og beslutningstagere inden for uddannelse og arbejdsmarked.

 

VIVE slog i 2017 fast, at antallet af personer med et synshandicap og en kompetencegivende uddannelse er faldet fra 52% i 2009 til 38% i 2015. Det lave uddannelsesniveau påvirker beskæftigelsesraten. Blot 32% er tilknyttet arbejdsmarkedet, men det indebærer også førtidspensionister og studerende, som arbejder meget få timer om ugen. Der er flere barrierer, der ligger til grund for, at de unge ikke får opbygget den rette faglighed, kompetencer, erfaringer, overskud og selvtillid til at gennemføre en uddannelse og få det første job.

I tilgængelighedsstafetten får deltagerne i bogstaveligste forstand syn for sagen, når de selv skal kæmpe med hverdagens udfordringer med nedsat syn. Deltagerne bliver udstyret med simulationsbriller på tre hold med hver deres holdkaptajn fra DBSU. Holdene skal dyste om, hvem der kan samle flest point for opfindsomhed og nye løsningsforslag gennem de udfordringer relateret til uddannelse og job, som de bliver stillet undervejs i stafetten.

Det bliver inspirerende, lærerigt og underholdende, når vi stiller skarpt på nutidens udfordringer og ikke mindst finder løsningerne, som skal sikre flere med synshandicap i uddannelse og job.