Du finder på denne side nogle forælder podcasts om unge med synsnedsættelse. Hver podcast har sit eget tema om unges liv. Du får både viden, gode råd og øvelser. Lyt med uanset om du er forælder eller ung med synshandicap.

IBOS og Synscenter Refnæs producerer i alt 24 podcast som bliver lanceret løbende. Forældre podcast er et samarbejde mellem IBOS, Synscenter Refnæs og Landsforeningen af forældre til blinde og svagsynede (LFBS)

Find alle podcast fra IBOS her.

 

Podcast temaer:

 

  1. Sociale kompetencer

IBOS’ psykolog Maria Krøl giver dig viden, gode råd og øvelser i forhold til temaet sociale kompetencer i ungdomslivet. Maria Krøl fortæller fx om nonverbal kommunikation, visuel feedback, opmærksomhedspunkter og hvordan venskaber ændrer sig i teenageårene.

Podcast: Podcastkursus til forældre #01 – Sociale kompetencer

Pjece: https://www.ibos.dk/fileadmin/IBOS_publikationer_pdf/Sociale_Kompetencer_tilgaengelig_okt2017.pdf

 

Yderligere information:

https://www.ibos.dk/omibos/nyhedsbreve/nyhedsbrev-oktober-2017/sociale-kompetencer-goer-dig-til-et-helt-menneske.html

https://www.ibos.dk/omibos/nyhedsbreve/nyhedsbrev-oktober-2017/gode-raad-sociale-kompetencer.html

 

  1. Videregående uddannelse

IBOS’ studievejleder Anne Bjørkmann giver viden, gode råd og øvelser i forbindelse med temaet videregående uddannelse. Fx hvordan man mestrer en videregående uddannelse med et synshandicap, opmærksomhedspunkter til uddannelsesvalget, uddannelsesmuligheder og muligheder for støtte og rådgivning.

Podcast: Podcastkursus til forældre #02 – Videregående uddannelse

 

Yderligere information:

https://www.ibos.dk/uk/korte-specialiserede-kurser/borgere-og-paaroerende/paa-vej-til-videregaaende-uddannelse.html

http://www.spsu.dk/

 

  1. Fritidsjobs og fritidsaktiviteter

IBOS’ psykolog Elsebeth Mortensen og synskonsulent Henrik Persson giver dig viden og gode råd i forhold til temaet fritidsaktiviteter og fritidsjobs. De kommer ind på: Hvorfor man skal have et fritidsjob og gå til fritidsaktiviteter. Hvilke jobs kan man varetage og  vigtigheden af sociale relationer i forhold til arbejdsliv og foreningsliv, samt meget mere. Du møder også Methap, der er synshandicappet. Hun deler sine erfaringer med at gå til judo og andet spændende.

Podcast: Podcastkursus til forældre #03 – Fritidsjobs og fritidsaktiviteter

 

Yderligere information

https://www.ibos.dk/raadgivning/raadgivning-af-unge.html

https://www.lfbs.dk/projekter/mit-foerste-job/

https://www.lfbs.dk/projekter/bevaegelse-og-idraet/

 

  1. Romantik og flirt

IBOS’ psykolog Anne-Sofie Lind Jensen giver viden, gode råd og øvelser i forbindelse med temaet romantik og flirt. Hvad vil det sige at flirte? Hvordan gør man det? Hvordan kan man flirte uden af gøre brug af visuelle tegn og virkemidler? Hvordan er det egentlig med dating på sociale medier og dating apps? Hvordan øver man sig i at flirte og g meget mere.

Podcast: Podcastkursus til forældre #04 – Romantik og flirt

 

Yderligere information

https://www.ibos.dk/omibos/nyhedsbrev/nyhedsbrev-marts-2013/seksualitet-uden-syn.html

 

  1. Overgangen til det tidlige voksenliv

IBOS’ psykolog Maria Krøl giver dig viden, gode råd og øvelser i forhold til temaet overgangen til det tidlige voksenliv. Temaet er de udfordringer man kan opleve i det tidlige voksenliv, hvordan kravene ændrer sig i forhold til større selvstændighed, voksne relationer og meget mere.

Podcast: Podcastkursus til forældre #05 – Overgangen til det tidlige voksenliv

 

  1. Ungdomsuddannelser

IBOS’ studievejleder Tina Thøgersen giver dig viden, gode råd og øvelser i forbindelse med temaet ungdomsuddannelser. Fx hvordan man mestrer en ungdomsuddannelse med et synshandicap samt hvad det er  vigtigt at have fokus på både socialt og fagligt.

Podcast: Podcastkursus til forældre #06 – Ungdomsuddannelser

 

  1. Udskoling og SPS

Studievejleder Isabelle Simone Geveney og IKT-konsulent Michael Christensen give viden og gode råd i forbindelse med udskolingen og SPS. Hvad skal man f.eks. være opmærksom på i forbindelse med uddannelsesvalg og støttemuligheder.

Podcast: Podcastkursus til forældre #07 – Udskoling og SPS

 

  1. Arbejdsliv

IBOS’ arbejdsmarkedkonsulent Lise Plagborg giver viden om og ni gode råd til at få succes med beskæftigelse. Både hvad der skal til for at komme i job og blive i job.

Podcast: Podcastkursus til forældre #08 – Arbejdsliv

 

  1. Myndighed og selvstændighed

IBOS’ teamleder Ditte Lise Juul Pedersen og socialrådgiver Lars Sewerin Henriksen har en dialog om temaet myndighed og selvstændighed. De giver viden og gode råd til forældre og unge om overgangen fra barn til voksen. Derudover er Nicklas Panton i studiet. Han fortæller, hvordan han har oplevet at blive myndig og skulle klare sig på egen hånd.

Podcast: Podcastkursus til forældre #09 – Myndighed og selvstændighed

 

  1. Børn og Familie

BOS’ børnefamiliekonsulent Jette Pedersen giver viden og gode råd til forældre, der har et synshandicap. Derudover tager vi en tur forbi Dansk Blindesamfund, hvor vi taler med Ask Abildgaard, der er far til to børn og samtidigt har et synshandicap.

Podcast: Podcastkursus til forældre #10 – Børn og familie