Alle i bevægelse

LFBS vil sammen med DBS og DBSU indgå i projekter med kommunerne, aktører og foreninger og søge midler i satspuljen til at gennemføre en række projekter. Målgruppen er synshandicappede børn og unge 0 til 30 år, forældre, rollemodeller med flere, der arbejder med børn og unge synshandicappede. Læs mere her.

 

Alle til idræt

Alle til idræt er en undervisningsvejledning, der giver svar på, hvordan man kan tilrettelægge inkluderende undervisning i faget idræt i folkeskolen. Materialet indeholder eksempler på aktiviteter til et helt skoleår fra 1. – 9. klasse med tilpasninger til elever i forskellige typer af handicaps. Alle til idræt tager afsæt i Folkeskolens Formålsparagraf og Fælles Mål for idræt og fagformålet og præsenterer, hvordan man kan skabe inkluderende undervisning fra planlægningens begyndelse til udførelsen og evalueringen af aktiviteterne.