Det er i år 10 år siden, at kommunerne overtog det socialpolitiske ansvar for handicapområdet. Et af argumenterne herfor var, at borgerne skulle sikres én indgang til det offentlige system. For mange familier blinde eller svagsynede børn ser virkeligheden imidlertid meget anderledes ud. Specielt hvis børnene har yderligere enten fysiske eller psykiske handicaps.

Mange familier oplever, at deres børn får flere sagsbehandlere, der hver især håndterer en eller flere funktionsnedsættelser. Der er imidlertid sjældent nogen fagpersoner, der samler trådene og ser på barnet og dets familie som helhed. Dette vil kræve en koordinerende sagsbehandler, der er specialiseret i helhedstænkning og som er i stand til at håndtere helhedsplaner, der rummer barn, familie, fritid og instution/skole.

I Socialstyrelsen forløbsbeskrivelse ”Rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 0-18 år” anbefales det, at der udpeges en koordinator med ansvar for vidensdeling og koordinering af indsatser mellem de involverede aktører i forløbet. Denne anbefaling foreslår LFBS, at alle kommuner følger.

Se vores øvrige fokusområder: