Forældre har ikke et slumrende gen, der bliver aktiveret ved fødslen af et handicappet barn og sætter dem i stand til at håndtere de fysiske, psykiske og sociale udfordringer, som et handicap medfører. I lighed med pædagoger, lærere og andre fagprofessionelle skal forældre tilbydes viden, så de bliver en del af hele løsningen til gavn for barnet og den unge.

I Socialstyrelsen forløbsbeskrivelse ”Rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 0-18 år” anbefales det, kommunen støtter, at børn, unge og pårørende kan deltage i netværk i form af eksempelvis kurser og arrangementer, der både kan have et socialt og fagligt formål med henblik på at møde ligestillede og rollemodeller.

LFBS anbefaler, at kommunen tilbyder eller aktivt støtter op om at tilbyde forældre kurser, så forældrene får de bedste forudsætninger for at kunne mestre deres synshandicappede børns situation. Dette gælder både situationen i hverdagen men bestemt også overgangene fra barn til ung og fra ung til voksen.

Forældrene er klar til at tage ansvar, men er kommunen?

Se vores øvrige fokusområder: