Et liv leves over mange år – det gælder også for synshandicappede børn og unge. Det er derfor vigtigt, at den koordinerende sagsbehandler arbejder med flerårige helhedsplaner, der håndterer barn, familie, fritid og institution/skole og som målrettet arbejder frem mod den næste overgang i planen.

Hvis synshandicappede børn og unge skal klare sig bedre, når de bliver voksne – gerne med et selvstændigt liv, uddannelse og arbejde – skal samskabelsen mellem kommune og forældre fungere bedre. Her er det vigtigt, at den koordinerende sagsbehandler kan tænke helhedsorienteret og formår at overvinde de logistiske udfordringer, der måtte være mellem de involverede professionelle aktører omkring barnet og familien.

Det er desuden vigtigt, at den koordinerende sagsbehandler kan tænke på tværs af overgangene fra barn til ung til voksen og på tværs af sektoropdelingen i det offentlige bureaukrati.

Se vores øvrige fokusområder: