Socialstyrelsen udgav i januar 2016 en forløbsbeskrivelse med en række anbefalinger til kommunerne om, hvordan de bedst muligt kan støtte børn og unge i alderen 0 til 18 år med et alvorligt synshandicap. Dansk Blindesamfund (DBS) og Landsforeningen af forældre til blinde og svagsynede (LFBS) har bidraget med vores viden og erfaringer til forløbsbeskrivelsen.

Der er helt naturligt stor forskel på det enkelte barns situation. Både når det handler om, hvilken type øjensygdom, der er tale om, og hvordan og hvor meget man som forældre og familie har mulighed for at bakke op om barnet.

 

Mange spørgsmål kan trænge sig på, når diagnosen er stillet: 

  • Hvilke støttemuligheder findes der? Hvad er rollefordelingen mellem sagsbehandleren i kommunen, synskonsulenten og øjenlægen, og hvad kan vi selv bidrage med som forældre og som familie?
  • Har vi i familien de fornødne ressourcer til at få en ny hverdagssituation til at fungere?
  • Hvilke forudsætninger har vores barn for at kunne håndtere sit synshandicap? Har barnet fx yderligere handicap?

Forløbsbeskrivelsen er primært tænkt som et godt værktøj for kommunerne, men den kan også fungere som en huskeliste eller rettesnor for jer som forældre i mødet med de kommunale myndigheder.

I samarbejde har DBS og LFBS udarbejdet en lille pjece, der indeholder Socialstyrelsens anbefalinger til samt vores bud på, hvordan I som forældre konkret kan bruge anbefalingerne i dagligdagen.

 

Du kan hente pjecen her:

Den bedste støtte til dit barn – Tilgængelig PDF