Dato: 7. maj 2022 kl. 17.00
Sted: Hotel Christiansminde, Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg samt online via Zoom.

Generalforsamlingen var offentlig og alle interesserede velkomne til at deltage.

Dagsorden Generalforsamling 2022
Årsrapport 2021
Revisionsprotokol 2021
Ledelsens regnskabserklæring 2021
Bestyrelsens beretning
Generalforsamling 2022 – Referat