Super Goalball Event 2022

PRØV DEN SJOVESTE HOLDSPORT FOR BØRN OG UNGE MED SYNSHANDICAP Kom og prøv den sjoveste holdsport for børn og unge med synshandicap. Gør det i fællesskab med andre. Børn og unge kan nu prøve kræfter med Goalball, som er en hurtig, krævende, sjov og udviklende sport. Det eneste velfungerende holdspil for unge med synshandicap herhjemme…

Familien i Fokus

Dansk Blindesamfund har i samarbejde med Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede børn, udviklet et kursustilbud målrettet familier, hvor et eller flere børn har et synshandicap. Kurset afholdes på Fuglsangcentret fra 2. til 6. juni 2022.

Status 2021: Hvordan trives børn og unge med synshandicap?

Der er i øjeblikket en igangværende landsdækkende evaluering af det specialiserede sociale område og i Region Syddanmark, arbejder man på at kortlægge og analysere det specialiserede kommunikationsområde i regionen. Desværre er fokus i denne type evalueringer ofte på, om et tilbud eksistererer, samt om man fra offentlig side vurderer, at der er tilstrækkelig grad af…