DBS – Dansk Blindesamfund

Dansk Blindesamfund er en uafhængig privat forening, opbygget og ledet af mennesker, der er blinde eller stærkt svagsynede. Foreningens formål er at varetage blinde og stærkt svagsynedes interesser for herigennem at sikre ligestilling med andre borgere i samfundet samt mulighed for selvbestemmelse over eget liv og egen tilværelse. DBS har en række regionskonsulenter, hvis fornemmeste…

DUKH – den uvildige konsulentordning

Som borger kan du gratis bruge DUKH (en Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet) , når du: mangler konkret viden om lovgivning og støttemuligheder har svært ved at komme i dialog med sagsbehandleren undrer dig over forvaltningens behandling af din henvendelse oplever at være kastebold mellem forskellige offentlige systemer er utilfreds med en afgørelse i din sag og…