Flere kommuner værger sig mod at betale for bo-opholdet, når unge med synshandicap skal på efterskole på Synscenter Refsnæs. §52a i Serviceloven kan være et smuthul

Af Claus Sørensen, medlem af LFBS, bragt i Øjensynligt nr. 1 2022

Øjensynligt har talt med to forældrepar, der med succes har sendt deres døtre på efterskole på Synscenter Refsnæs som alternativ til mange års dårlige oplevelser både fagligt og socialt i den lokale folkeskole. Men erfaringen viser, at det kan være svært at få bevilget penge til opholdet, fordi der betales særskilt for skoledelen og bodelen.

Læs artiklen om Thea: Fra svigtet til selvstændig>>

”Der er egenbetaling på Synscenter Refsnæs som ved andre efterskoler. Skoledelen kan blive betalt af den kommunale skoleforvaltning, mens opholdet på boafdelingen typisk betales af den kommunale socialforvaltning, og den sidste del kan skabe problemer, ” fortæller Nils Bo Hermansen, næstformand i LFBS.

Dansk Blindesamfund gør dog opmærksom på, at det er Servicelovens §52a, der kan være løftestangen. Den omfatter, at en kommune kan yde økonomisk støtte til forældre, ”hvis det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges særlige behov for støtte”. Paragraffen beskriver imidlertid, at det bl.a. kan ske som led i at bekæmpe ungdomskriminalitet, og derfor er mange forældre til børn og unge med synshandicap ikke opmærksom på den.

Læs artiklen om Anne: Fra opgivet til oplivet>>

”Man er meget velkomne til at kontakte os i LFBS’ bestyrelse, hvis man har brug for rådgivning om, hvad der skal til for at få opmærksomhed i kommunens forvaltning så kommunen kan bevillige penge til efterskolen på Synscenter Refsnæs,” siger Nils Bo Hermansen