15-årige Anne lærte hverken at læse, skrive eller bruge hjælpemidler i sin folkeskole, og hendes sociale liv gik helt i stå under coronanedlukningen. Nu har Synscenter Refsnæs’ Efterskole vakt liv i det hele.

Af Claus Sørensen, medlem LFBS, bragt i Øjensynligt nr. 1 2022

”De gav op” lyder konklusionen fra Majbritt og Jesper Johansen om den lokale folkeskole i Brønderslev, hvor deres 15-årige datter Anne tilbragte de første otte skoleår. Hun er svagsynet og ordblind, og det magtede lærerne ikke at tage fagligt højde for, selvom de var søde og rare.

Da datterens sociale liv så også brød sammen i mødet med nye klassekammerater i udskolingen og coronanedlukningen fandt de et godt alternativ på Synscenter Refsnæs’ Efterskole.

”Det har været en sej omgang at komme så langt, men i dag er vi alle glade for skiftet,” siger forældrene.

 

Søde uden synskompetencer
Anne fik først i 0. klasse konstateret, at hun er svagsynet og ordblind. Hun har øjensygdommen Stargardt, der medfører, at hendes syn bliver dårligere med årene. Gennem alle årene har hun derfor har haft støtte i skolen og SFO, men hun fik alligevel ikke lært at læse eller skrive.

”Skolen har været sød og rar, men den har ikke haft kompetencerne til at hjælpe hende. Hun lærte f.eks. aldrig at bruge sine hjælpemidler i form af ZoomText på computeren, og skolen gav egentlig op,” siger Majbritt og Jesper Johansen.

Synskonsulenten fra Institut for Syn og Hørelse i Aalborg var behjælpelig hele vejen, men heller ikke de formåede at ændre det kommunale tilbud til noget bedre.

Socialt gik det godt, da Anne var mindre, men hun blev hægtet af i 6. klasse, og da eleverne blev blandet i nye klasser på 7. årgang gik det helt galt. For samtidig lukkede landet ned pga. corona, og undervisningen gik online.

”Hun kunne ikke være med i undervisningen på skærm, og hendes fritidsaktiviteter med spejder og kajak blev også lukket, så hun sad faktisk ensomt derhjemme og blev trist,” siger forældrene.

 

Tydelig gevinst
I foråret 2021 begyndte familien Johansen at tænke på efterskole som alternativ til Anne. De brugte bl.a. LFBS’ Facebookgruppe til at efterspørge andre forældres erfaringer og blev gjort opmærksom på tilbuddet på Synscenter Refsnæs. Anne kom på et 14 dages praktikophold, som mundede ud i, at hun startede i 8. klasse på Synscenter Refsnæs i august 2021.

”Her er Anne startet forfra med at lære at læse og skrive. Hun har nu fået digitale lærebøger og bruger sin computer med ZoomText. I folkeskolen fik hun kun fysiske bøger, men i sin fritid har hun altid læst rigtig mange lydbøger først på CD og siden downloadet fra Nota til sin smartphone, som hun også bruger til at
indtale SMS beskeder.”

Gevinsten er tydelig. Forældrene ser i dag en datter, der udvikler sig og er glad.

”Anne rykker sig fagligt, deltager i samtalerne og er begyndt at læse selvstændigt. Vi har fået en glad pige, fordi Synscenter Refsnæs tog fantastisk godt imod hende.”

 

Besværlig bevilling
Opholdet på efterskolen kom dog langt fra af sig selv. Brønderslev Kommune ville gerne betale for skoledelen men gav tre gange afslag på at bevilge penge til bodelen.

”Kommunen har været besværlig, og man skal som forældre selv vide, hvad der er muligt. Vi endte med at sende en klage til Ankestyrelsen, men fik så god hjælp af Dansk Blindesamfund til at få bevilget det sidste og så trak vi klagen tilbage, da kommunen gav sig til sidst.”

Familien Johansen har netop fået forlænget bevillingen fra kommunen, så Anne også kan fortsætte på Synscenter Refsnæs’ Efterskole i 9. klasse.

 

OM REFSNÆS’ EFTERSKOLE
Det efterskolelignende ophold på Synscenter Refsnæs tilbyder elever fra 8. – 10. klasse en højt specialiseret undervisningsindsats, der understøtter, at de bliver uddannelsesparate og kan gennemføre folkeskolens afgangsprøver. Målgruppen er elever, hvor synet er den primære funktionsnedsættelse, men hvor der typisk også er andre udfordringer i den lokale folkeskole. Efterskolens formål er at udvikle elevernes uudnyttede potentiale og deres faglige, sociale eller personlige kompetencer.