Af Zahra Pezeshkian, Navids mor, bragt i Øjensynligt nr. 2, 2015

Navid er 17 år, går i 10. klasse og bor i Kolding. Han går på Hældagerskolen skolen i Vejle, som er en specialskole. Navid er født med diagnosen Bardet- Biedel syndrom. Han har derfor flere handicaps, og et af dem er en hurtigt fremadskridende synsnedsættelse. Navid er nu meget svagsynet, hvilket giver ham store udfordringer i alt, hvad han laver.

Navid har ikke haft det nemt under sin skolegang. Der har været mange problemer, fordi lærere og pædagoger ikke har haft / har den fornødne erfaring og viden i forhold til Navids sygdom eller synshandicap. Navid fik tilknyttet en synskonsulent, men han fik ikke så meget hjælp fra hende. Vores samarbejde var anstrengt, for vi oplevede hele tiden at skulle kæmpe med hende, for at Navid kunne få de synskkompenserende hjælpemidler, som kunne hjælpe ham i skolen og gøre undervisningen og dermed læringen nemmere for ham. Det lykkedes ikke særlig godt og Navid måtte sidde og læse ved hjælp af en lille håndholdt lup indtil 8. klasse. I midten af det 8. skoleår sker der endelig noget positivt Han fik ccsv. Han bliver tilknyttet ny synskonsulent og samarbejdet med den nye synskonsulent har været rigtig godt. Vi har været meget glade for hende.

Navid starter i 9. klasse og vi begynder at tænker meget over, hvad han skal efter 9. klasse. Vi var bl.a. været på besøg på ”Onsild efterskole”. Det var et dejlig sted og vi syntes umiddelbart, at det kunne være et godt sted for Navid. Navid selv syntes også at det var et sted, hvor han godt kunne tænke sig at få et skoleår. Desværre fik han ikke plads – så øv øv øv, så planen blev, at Navid så skulle starte i 10. klasse i stedet for.

I forbindelse med afklaringen af Navids fremtidige STU-uddannelsestilbud har UU-vejlederen og synskonsulenten været til stor hjælp for os.

Vi havde hørt rigtig meget godt om IBOS og deres tilbud om STU-forløb. Derfor var vi på besøg hos IBOS, hvor vi dels blev vist rundt men nok så vigtigt, hørte rigtig meget om deres STU-forløb. Vi oplevede alle – også Navid – at hvis han kunne få godkendt et STU-forløb hos IBOS, ville han få de bedste muligheder for at kunne udvikle sig såvel fagligt som personligt og socialt, på trods af sit meget nedsatte syn. Navid kommer i en uges praktik på IBOS. Navid var meget glad for praktikopholdet og han ønskede bare at komme tilbage til IBOS og starte sin STU der. Navid og vi besøgte også STU i Kolding, da Kolding Kommune umiddelbart havde den holdning, at Navid kunne benytte Kolding Kommunes eget STU-tilbud.

Vi ansøgte herefter Kolding Kommune om bevilling / godkendelse af STU-forløb på IBOS med start august 2015. I marts 2015 modtog vi en mail fra Handicaprådgiveren om, at Navid var fundet berettiget til et treårigt STU-forløb og at det umiddelbart var vurderingen, at Navid skulle tage sin STU via CSV (Center for Specialundervisning for Voksne) i Kolding. Det bliver vi meget kede af, da vi ikke mener, at det er det rette tilbud til Navid. CSV har ikke den erfaring og specialviden som Navid har behov for, særligt i forhold til hans meget nedsatte syn.

Desværre var både den UU-vejleder der kender Navid rigtig godt og synskonsulenten stoppet 1. januar 2015. Vi havde fået ny UU-vejleder og havde også fået oplyst navn på den ny synskonsulent – men aldrig mødt vedkommende.

Jeg kontakter derfor formanden for Forældreforeningen – Claus Sørensen – der hjælper os til at få kontakt med Dansk Blindesamfunds regionskonsulent for Region Syddanmark, Helle Riley. Jeg kontakter Helle Riley og vi aftaler et møde hjemme hos os. Allerede inden mødet, var jeg træt ved tanken om at skulle fortælle hele historien igen. Helle Riley havde bedt mig sende alle akterne omkring Navids STU-sag til hende inden mødet. Så det gjorde jeg og håbede på det bedste.

Mødet med Regionskonsulenten blev meget positivt. Helle Riley havde læst alle akterne og vidste hvad sagen drejede sig om. Det var en meget positiv overraskelse for os. Vi fik en rigtig god samtale om Navid og om Kolding Kommunes foreløbige afslag på at bevilge STU forløb på IBOS. Hun er en dygtig, positiv person og kender reglerne. Hun gør det så godt.

Vi aftaler, at Helle Riley kontakter vores Handicaprådgiver og UU-vejlederne for at få afklaret, hvad det egentlig er, der er bevilget, og hvad der endnu ikke er truffet afgørelse om.

Helle Riley vender kort tid efter tilbage til os og kan oplyse, at Kolding Kommune ikke har taget stilling til om man vil bevilge IBOS-forløbet eller ej – men der er taget stilling til, at Navid tilhører den gruppe af unge mennesker som er berettiget til STU i 3 år. Helle Riley kan oplyse, at selve spørgsmålet om hvad STU-planen skal indeholde vil blive drøftet i visitationsudvalget, det er dem der bestemmer hvad der skal ske. Med vores samtykke, har Helle Riley sendt mail til Visitationsudvalget for at få oplyst, hvornår udvalget har møde, og hvornår vi kan forvente en afgørelse i forhold til Navid. I samme mail gør Helle Riley meget opmærksom på vigtigheden af, at Navids synshandicap ikke underkendes i forhold til hans muligheder for at udvikle sig i et kommende STU-forløb. Hun gør opmærksom på, at IBOS’ tilbud netop er sammensat til unge med komplicerede og sammensatte handicaps hvor synsnedsættelsen er en væsentlig del af dette. Det oplyses fra udvalget, at der afholdes møde d. 24. marts 2015.

Torsdag d. 24. marts 2015 bliver den bedste dag i Navids liv til nu. Det er den dag hvor visitationsudvalget bevilger STU-forløb med start på IBOS i august 2015. Foreløbig dækker bevillingen skoleåret 2015 /16 – men afhængig af opfølgningerne vil der i god tid blive taget stilling til om det skal forlænges, eller om Navid skal tilbage til Kolding og fortsætte her