Af: Claus Sørensen, formand for LFBS
Oprindeligt bragt i Øjensynligt nr. 3, 2014

LFBSForældreforeningen og Norges Blindeforbund:

I 2012 blev Forældreforeningen og Norges Blindeforbund slået sammen til én organisation.

Det har betydet at også forældre til synshandicappede børn kan blive medlemmer af Norges Blindeforbund og at familie-, børne- og ungeaktiviteter er en integreret del af organisationens arbejde.

Med andre ord er der i Norge fokus på hele familien og arbejdet er organiseret med eget Forældreudvalg, afdeling, aktiviteter og budget. Det ser ud til at hele familien omkring det synshandi-cappede barn er prioriteret højere i Norge, og at man har fået det organiseret på en måde, der inkluderer hele familien.

LFBS på studietur til Norge:

Dette kunne vi blive inspireret af i Danmark og derfor har 3 bestyrelsesmedlemmer fra LFBS, Niels Bo Hermansen, Jesper Dahl og Claus Sørensen, været på studietur til Norge. Her blev bl.a. Hurdalcentret besøgt; det er ét af de tre syns- og me-stringscentre, som Norges Blindeforbund driver. Hurdal ligger lidt nord for Oslo og bare 30 minutter fra Gardermoen lufthavn.Kursuscentret er en flot ramme omkring de klassiske rehabili-teringssaktiviteter, men det unikke er faciliteterne ude og inde, hvis man gerne vil i bevægelse og komme i en god fysisk form. Der er svømmehal, gymnastiksal og klatrevæg indenfor og vandaktiviteter på søen, højdeforhindring- og wirebane, samt ski, hytter og natur udenfor. En god mulighed, hvis man har mod på at synshandicappede skal udfordres fysisk for måske også at blive stærkere mentalt.

Formålet med studieturen var også at indsamle viden omkring de organisatoriske forhold i Norge på synshandicapområdet. Gennem kontakt med Forældreforeningen og Norges Blinde-forbund fik vi fik et godt indtryk af det imponerende udbud af motionsaktiviteter og kurser målrettet familier, børn og unge, som findes i Norge. Vi håber at kunne få bragt noget af denne kampgejst og viden til Danmark.

Alt i alt en studietur, der forhåbentligt vil sætte sit præg på Forældreforeningen arbejde fremover, så det nære netværk omkring barnet bliver styrket. Forhåbentligt også når barnet skal udfordres.