Synskonsulenter i regioner og kommuner

Når et barn er tilmeldt Synsregistret betyder det, at barnet og dets forældre (samt daginstitution og skole) kan få vejledning og rådgivning af en lokal synskonsulent, hvis de ønsker det.

Efter tilmelding til Synsregistret, vil der blive sendt orientering til kommunen samt til den lokale synskonsulent. En samlet liste over de lokale synskonsulenter kan hentes her.

Synslinjen åbner!

Den 1. december 2016 åbner Synslinjen. Det er en telefonrådgivning, som du kan ringe til, hvis du har fået en alvorlig synsnedsættelse, og hvis du har brug for at tale med en, som har oplevet det samme. Pårørende og andre med relationer til synshandicappede kan også ringe til Synslinjen. Telefonrådgiverne er frivillige og mellem 25 og 75 år. Rådgiverne har selv oplevet at miste synet på forskellige tidspunkter i livet. Du kan være anonym, og rådgiverne har tavshedspligt.

Synslinjen har tlf. 45 80 00 10, og der er åbent mandag kl. 9-13, onsdag kl. 13-17 og torsdag kl. 17-21. Synslinjen er skabt i et samarbejde mellem Dansk Blindesamfund, Dansk Blindesamfund Østjylland og Øjenafdelingen på Aarhus Universitetshospital.

Der er foreløbigt tale om en forsøgsperiode på 2 år.

DBS – Dansk Blindesamfund

Dansk Blindesamfund er en uafhængig privat forening, opbygget og ledet af mennesker, der er blinde eller stærkt svagsynede. Foreningens formål er at varetage blinde og stærkt svagsynedes interesser for herigennem at sikre ligestilling med andre borgere i samfundet samt mulighed for selvbestemmelse over eget liv og egen tilværelse.

DBS har en række regionskonsulenter, hvis fornemmeste opgave er et vejlede blinde og svagsynede samt forældre og pårørende til samme. Læs mere om DBSs konsulenter her.

Læs mere om DBS her.

DUKH – den uvildige konsulentordning

Som borger kan du gratis bruge DUKH (en Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet) , når du:

  • mangler konkret viden om lovgivning og støttemuligheder
  • har svært ved at komme i dialog med sagsbehandleren
  • undrer dig over forvaltningens behandling af din henvendelse
  • oplever at være kastebold mellem forskellige offentlige systemer
  • er utilfreds med en afgørelse i din sag og er i tvivl om mulighederne for at klage
  • Læs mere her og tilmeld dig